Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği
Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

 

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

 

1- Tapu fotokopisi 

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- Müdürlüğümüz 300 Nolu Dahili Numarasından Alınacak Referans Numarası İle Halkbankasına 2000 TL Yatırıldığına Ait Dekont Aslı  (Havale  ve Eft  işlemleri  ile yatırılan ücret dekontları  kabul edilmemektedir.) 

4- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) 

5-Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici  müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin  bilgilendirme doldurulacaktır.              

6- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir. 

7-Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.